naudota literatūra
  1. Laskytė A., Žemaitienė N., Vaitkevičius R. (2008). Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo ir stresą keliančios gyvenimo patirties sąsajos. Visuomenės sveikata 4 (43):      56–63.
  2. Laskytė A., Žemaitienė N. (2009). Lietuvos paauglio sąmoningo savęs žalojimo paplitimas ir būdai. Kaunas: Medicina 45 (2): 132–139.
  3. Gudžinskienė V., Laucytė G. (2009). Jaunų žmonių (nuo 18 metų) požiūris į sąmoningo savęs žalojimo paplitimą. Socialinis ugdymas 8 (19): 83–94.
  4. Pivorienė R. V., Sturlienė N., Auškelis R. (2004). Savižudybių prevencija mokykloje. Metodinės rekomendacijos socialiniams pedagogams. Vilnius: Lietuvos Respublika Švietimo ir Mokslo Ministerija.
  5. Polukordienė O. K. (2003). Psichologinės krizės ir jų įveikimas. Praktinis vadovas.
  6. www.winstonwish.org.uk/page.asp?section=0001000100020025
  7. www.buddhanet.net/r_suicid.htm
  8. www.mayoclinic.com/print/suicide/MH00058/method=print