teisinė informacija

Tėvų skyrybos, ką turi žinoti?

Tavimi turi būti rūpinamasi

Nuo pat gimimo, nors ir priklausoma nuo tėvų, esi unikali, savarankiška ir savo individualius poreikius turinti asmenybė. Atsakomybė, kad tu užaugtum sveikas ir laimingas žmogus, tenka būtent tavo tėvams. Net ir tuo atveju, kai tėvai nusprendė nebegyventi kartu, nori skirtis ar jau išsiskyrę, visos tavo turimos teisės: sveikai vystytis, būti išlaikomam, globojamam ir kt., vis tiek išlieka. Šios teisės iš tavęs negali būti atimtos.

Turi teisę būti išklausytas

Tėvams skiriantis, gali tekti lankytis teisme ar kitoje įstaigoje, kurios spręs klausimus, susijusius su tėvų skyrybomis. Kadangi tėvų skyrybos neišvengiamai palies ir tave, tau gali tekti ne vieną kartą pasisakyti, ką manai apie vienus ar kitus dalykus. Turi žinoti, kad savo nuomonę gali pareikšti viešai. Į ją turi būti atsižvelgta nuo tada, kai gali ją išsakyti. Tavo nuomonė labai reikšminga, kuomet sprendžiama, su kuriuo iš besiskiriančių tėvų tu norėtum gyventi, kaip dažnai ir kokiais būdais matytis.

Teisė bendrauti su abiem tėvais ir artimais giminaičiais

Tėvams išsiskyrus, ar nusprendus gyventi atskirai, tavo teisė bendrauti su abiem tėvais išlieka. Kiekvienas iš tavo tėvų privalo sudaryti galimybę bendrauti su vienu iš jų bei artimaisiais giminaičiais (seneliais, broliais ir seserimis). 

Tėvų pažeidžiamas tavo teises gali ginti

Jei manai, kad tavo teises pažeidžia tėvai, gali jas ginti ir pats savarankiškai, kreipdamasis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos miesto / apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrių (kontaktus rasi paspaudęs nuorodą http://www.vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/ išsirink pagal savo gyvenamąjį miestą / rajoną). Jame dirbantys specialistai padės spręsti iškilusias problemas.