prekyba žmonėmis

Kiekvienas vaikas, išvežtas ar slepiamas išnaudojimui verbuojant, perduodant, gąsdinant, naudojantis jo pažeidžiamumu, yra prekybos žmonėmis auka, ypač jei už tai gaunama finansinė ar kitokia nauda. Prekybai žmonėmis būdinga: išnaudojimas, kontroliavimas, vietos pakeitimas. ✓ Kontrolė, šiuo atveju, yra tik ženklas, bet nebūtinas, nustatant, ar vaikas yra prekybos žmonėmis auka. Svarbu pastebėti, kad aukos sutikimas dirbti vienokį ar kitokį darbą nėra teisėtas, jei sutikimas buvo išgautas apgaule, naudojant prievartą, šantažą ar kitas priemones. ✓ Vietos pakeitimas – vaiko gabenimas iš vienos vietos į kitą: būsto pakeitimas, išvežimas iš vieno miesto į kitą valstybės viduje, iš vienos šalies į kitą arba vaiko slėpimas.

Išnaudojimo būdai

✓ Tiesioginis seksualinis išnaudojimas arba vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdų / pornografijos platinimas virtualioje ar realioje erdvėje. Šiuo atveju aukomis dažniau tampa mergaitės, tačiau berniukai taip pat gali nukentėti.

Išnaudojimas vergijos ar kitomis į vergiją panašiomis sąlygomis, kai vaikai verčiami atlikti namų ruošos darbus, prižiūrėti mažus vaikus ir pan.

Priverstinis darbas ar paslaugos, liepiant vaikams valyti, dirbti restoranuose, statybos aikštelėse arba gamyklose, kur gaminamos legalios arba nelegalios prekės ir pan. Vaikai taip pat gali būti verčiami prašyti išmaldos, elgetauti.

Priverstinė nusikalstama veikla, kai vaikai verčiami užsiimti smulkiomis vagystėmis, platinti arba prekiauti narkotikais, sukčiauti.

Vaiko vidaus organų pardavimas, donorystė.

Įvaikinimas, kai asmenys perka sūnų arba dukrą.

Priverstinė santuoka.

Prekyba vaikais gali kisti kiekvienu atveju skirtingai. Pavyzdžiui, vaikas, parduotas seksualinio išnaudojimo tikslais, vėliau gali būti įdarbintas priverstiniam darbui gamykloje. Taip pat galimas ir atvirkštinis variantas.

Vaiko įkalbinėjimas, pervežimas, slėpimas ar priėmimas išnaudojimo tikslais laikomas prekyba žmonėmis ir tais atvejais, kada nebuvo seksualinio išnaudojimo, priverstinio darbo ar paslaugų, vergijos ar į ją panašių veiklų bei organų šalinimo.

Svarbu žinoti, kad tavo kaimynas, bendraklasis, vaikas iš kaimo, kur gyvena tavo seneliai ar tu pats, gali tapti prekiautojų žmonėmis grobiu. Taigi manyti, kad „man taip nenutiks“, yra klaidinga.